Rioolwerk


Binnen ons bedrijf hebben wij de mogelijkheid om deels met eigen machines, en deels met ingehuurde machines compleet hemelwater of vuilwaterriool aan te leggen. 
Ook infiltratieriool behoort tot de mogelijkheden om aan te leggen.

Vuilwaterriool:
Rioolstelsel wat het vuile afvalwater van de huizen via een gescheiden systeem in een hoofdriool stroomt en zo naar de waterzuivering gebracht wordt.

Hemelwaterriool:
Is een gescheiden systeem wat hemelwater van bestrating, daken etc naar sloten, vijvers en basins laat stromen.

Copyright © 2013  2doit